“Odoland Folding Campfire Grill”, kemping ot çukury, açyk agaç peç ýakylýan ot, 304 premium poslamaýan polat, gezelenç gezelenç piknik BBQ sumkasy bilen göterip bolýan göçme kempir kömür paneli

Gysga düşündiriş:

Material Poslamaýan polat
Reňk Poslamaýan polat
Önümiň ölçegleri LxWxH 12.2 x 12.2 x 8,3 dýuým
Jemleýji görnüşi Çekilmedik

Bu element hakda

 • Köp ulanylýan çökýän panjara - collykylýankempir panjarasyoduň panjarasy ýa-da kempir ot çukury hökmünde işlenip bilner.Ony açyk ot bişirmek üçin ýa-da uly açyk howada başdan geçirmelerde ulanyp bilersiňiz.Islendik pursat üçin ajaýyp.Gezelenç esbaplaryňyza, kemping gap-gaçlaryna, gämi enjamlaryna ýa-da gyssagly halas ediş enjamlaryna hoşniýetli goşundy.
 • Ulanmak aňsat - 5 bölegi öz içine alýar.Ony 1 minutdan az wagtyň içinde aňsatlyk bilen gurup ýa-da ýykyp bilersiňiz.Aşpeziňizi alyň we towukdan, etden gök önümlere çenli hemme zady grilleşdiriň.Dynç alyş, gezelenç, piknik, eýwan, ýapyk, açyk oturylyşyklar, syýahat, dynç alyş, seýilgäh, bag, dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz bilen amatly.
 • Carryük daşamak üçin ajaýyp - açylanda 12.2 ″ x12.2 ″ x8.3 ″ x LxWxH and we buklanda 14 ″ x7.8 ″ x2 ″ x LxWxH Me ölçelýär.Torba götermek bilen amatly saklamak we götermek amatly.
 • Çydamly material - Kempir panjarasy poslamaýan polatdan ýasalýar.Ol poslama garşy, ýylylyga çydamly, çyzmaga çydamly, poslama garşy we uzak möhletli ulanylmagyny üpjün etmek üçin deformasiýa etmek aňsat däl.Funksiýa şekilli panjara, ajaýyp ýel garşylygy bilen, ýokary netijelilik ýylylyk ýygnamagyny üpjün edip biler.Howa akymynyň deşikleri we uglerody we tozany bölýän minom tagtasy kömüriň netijeli ýanmagyna kömek edýär.
 • Ajaýyp Benifit - partshli bölekler tegelek tegelek, eliňize zyýan bermezlik.Stickapylmadyk panjara görnüşi bar we sous gapyrgalaryny ýa-da şireli towugy grilleşdirenden soň aňsat arassalanyp bolýar.

 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň