“Naturehike Ultralight” eplenýän kempir oturgyjy oňaýly göçme pes arka oturgyç, açyk meýdanda ykjam ýeňil oturgyç, gazon, gezelenç, kenar, balyk tutmak, piknik, sumka, sferik aýak örtügi

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu element hakda

  • Sferik aýak örtügi- Aýak örtügi sferiki dizaýny kabul edýär, şonuň üçin sizi otlarda we hapalarda durnukly we ygtybarly saklaýar.Kempir oturgyjynyň alýumin turbasy, umumy gurluşyň ykjamlygyny ýokarlandyrýan we esbaplary ýitirmegi aňsatlaşdyrýan bahar bar.Pes arka dizaýny has rahat we has gowy dynç almaga mümkinçilik berýär.
  • Güýçli we çydamly - Berk oturgyç çarçuwasy, T6 prosesi bilen gaýtadan işlenýän 7075 alýumin turbadan ýasalýar.Oturylyşyň ýeri 600D oksford mata bilen ýasalanlygy sebäpli gözýaşlara çydamly.Dem alýan tor gurluşygy size goşmaça howa çalşygyny berýär.Premium oturgyç tejribesini berip biler.
  • Ulanmak aňsat - mümkin boldugyça gysga wagtda rahatlykdan lezzet almak üçin gysga wagtyň içinde gurup we goýup bilersiňiz.Syýahatyňyzda, gezelençde, kempingde, pikniklerde, festiwallarda, plýa beachda dynç alyş pursatlaryny üpjün edip biler.Şonuň üçin köpugurly kempir oturgyjymyz, kempir esbaplaryňyza goşmak üçin zerurdyr.Şeýle hem bu ýokary oturgyjy mynasyp dynç alyş sowgady hökmünde gymmatly maşgalalaryňyza we dostlaryňyza iberip bilersiňiz.
  • 100% Kanagat - Hiç hili kynçylyk ýok, Gijikdirme ýok, Sorag ýok.Ilkinji 30 günüň dowamynda garaşýanlaryňyza laýyk gelmeýän bolsa we satyn alşyňyzyň dowamlylygyna çalyşsaňyz, ilkinji 30 günüň dowamynda doly töleg hödürleýäris!BIZI BIZI HABAR EDiň!

  5507274686_524407871 5507289440_524407871 5507702717_524407871 5509442084_524407871 18456363974_524407871 18456396211_524407871 O1CN013sHTvf25n6uCnAS56_!!2210119537570-0-cib 红


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň