Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, hilini ýa-da bazary barlamak üçin nusga sargyt goýup bilersiňiz.

Her element üçin MOQ barmy?

OEM önümleri üçin LOW MOQ, bizde 200-den gowrak dürli önüm bar, şonuň üçin onlaýn önümlerimiz üçin MOQ ýok.

Harytlary nädip eltip berýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?

Adatça deňiz arkaly eltýäris we kiçi paket üçin 5-15 günlük ekspress arkaly iberip bileris.

OEM gaplamasyny / nyşanyny kabul edip bilersiňizmi?

Hawa.OEM we ODM-de gowy.
Önümçiligimizden ozal jikme-jiklikleri bize habar bermegiňizi we ilki bilen nusgamyza esaslanyp dizaýny tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.

Önümler üçin kepillik hödürleýärsiňizmi?

Hawa, önümlerimize 6 aý-3 ýyl kepillik hödürleýäris.

Nädogry önümleri nädip çözmeli ýa-da nädogry önümleri yzyna gaýtarmaly?

Ilki bilen. Önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär we kemçilik derejesi 0,2% -den pes bolar .Ekinjiden. Kepillik möhleti bilen sizi täze bölekler bilen çalşarys.

Töleg nähili?

J: Alibaba söwda kepilligi bilen töleg töleýäris. TT ýa-da karz arabasy iň köp usul.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?