Biz hakda

Hb9a2df76140547388a72af4a66f1ae1aG

Biziň kompaniýamyz

Hebei Chuangya Technology Co., Ltd. sport enjamlary üçin hünärmen kompaniýadyr. Biziň hem import, hem eksport hukugy bar Locationerleşýän ýeri: Hebei welaýaty, awtoulagda howa menziline bir sagat, otly bilen Pekine 1 sagat.Týanjinin deňiz portuna 200 km töweregi. Demirgazyk Hytaýyň iň uly sport önümçilik bazasynda ýerleşýäris.Fitnes we sport önümlerini dizaýn etmekde, öndürmekde we marketingde ýöriteleşýäris.Ösüş bölümimizde 10-dan gowrak baý tejribe işgäri bar.

Şeýle hem, önümi ösdürmegiň ajaýyp toparymyz elmydama pudagyň tendensiýasyny paýlaşýar we sarp edijileri gyzgyn satuw önümleri bilen üpjün edýär.Ösüşi, önümçiligi we satuwy bilelikde edip bileris.Esasy önümçilik enjamlary: 2 * awtoulag çümdürmek önümçilik liniýasy, 2 * awtoulag bişirmek üçin liniýa, rezin örtükli maşyn * 10 sany we beýleki kömekçi maşyn 10 sany.

Bäsdeşlik bahasy bilen dünýä müşderilerine ýokary hilli fitnes enjamlaryny we esbaplaryny öndürmek üçin gowy ukybymyz bar.Esasy bazarlar Euroewro, Demirgazyk Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we Awstraliýa.Uzak wagtlap EUB-den meşhur markalara hyzmat edýäris.Müşderilerimiziň köpüsi 3 ýyllyk hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryndan ýokary."Ilki bilen hil, müşderi ilki" biziň iş maksadymyz.Müşderiniň şahsy talaplaryny kanagatlandyrmak üçin hünär satuw we dizaýn toparymyz bar.OEM we ODM elmydama garşylanýar.Hytaýda sport harytlarynyň bir gezeklik hyzmatyny amala aşyryp biljek iň ökde sport önümleri web sahypasyny gurýarys.Gowy geljegimizi döretmek üçin siziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden umyt edýäris! Satyn alyjylar üçin bäsdeşlik etmek üçin 20-den gowrak täze önüm öndürdik.Gyzyklanýan bolsaňyz size görkezip bileris.

factory

Şahadatnama