285x155cm ýaýradyjy barlar bilen Hammok, açyk howada kemping, galyň çydamly kanwas mata we berk metal düwün bilen, 550 funtlyk ýük güýji, howly, bag üçin

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu element hakda

  • 【Döwrebaplaşdyrylan roliklere garşy dizaýn uniform Deňagramly birmeňzeş aralyk bilen deňagramly ýaýradyjy barlar (15.7in), hamamy berk berkitip we deňagramly saklap biler.Neýlon ýüp birikmesi, ony berkitmek üçin güýçlendirilen ýörite birleşme bölünişini kabul edýär.
  • Gra Döwrebaplaşdyrylan demir düwün metal Demir düwün, düwün we galstuk uzak wagtlap sürtülme zeperiniň öňüni alyp, hyzmat möhletini 50% -e çenli uzaldyp biler.
  • Fort Amatly we çydamly kanwas mata】 Täze döwrebaplaşdyrylan galyňlaşdyrylan 320G daşky gurşawy goramak kanwasy matasy, lintasyz, ysy ýok, ysy ýok.Hammak köýneklere çydamly we amatly, derä arassa we dem alýar.Strengthokary güýçli ýük göterijini döwmek aňsat däl.Ölçegi 285 * 155CM.(Eplenip, ýassyk hökmünde ulanyp bolýar.)
  • 5 550lb çenli ýük göterijilik ukyby ham Hammanyň iki ujundaky daňylýan ýüpler neýlondan, berk örülen we berkidilen, bu ýük göteriji koeffisiýentini ep-esli ýokarlandyrýar.Galyňlaşdyrylan we örülen, hatda dartgynly we ygtybarly 18 sany çekiş ýüpünden ýasalýar.
  • Weight ighteňil we göçme】 Hammak syýahat üçin mugt sumka üpjün edýär.Ykjam ululykda bukulyp bilner we nirä barsaňyzam ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz.Agramy 1,5KG.Seýilgäh, deňiz kenary, tokaý, howly, umumy ýaşaýyş jaýy we ş.m.Ulylar ýa-da çagalar üçin rahat dynç almak üçin ajaýyp zat.

  8fea241c-8

  • Baş dynç alyşdan we bagtly sagatdan lezzet alyň
  • Mugt şemal öwüsýän açyk asuda ýerde kitap okamak ýa-da aýdym-sazdan lezzet almak isleýärsiňizmi?Tükeniksiz giňişlikde guş ýaly erkinlikden lezzet alyň.Hammany swing hökmünde ulanmak we çagalyk duýgusyndan lezzet almak isleýärsiňizmi?
  • Soňra “MOSFiATA” açyk kempir hamamy siziň iň gowy saýlawyňyzdyr.
  • MOSFiATA täzelenen we galyňlaşdyrylan goşa kanwas kempiriHammokgünortan şemaldan lezzet almak ýa-da gijeki ýyldyzlaryň aşagynda ýatmagyň iň amatly usulydyr.Bu ajaýyp kanwas hammam sizi rahatlandyrmak üçin beshikdir.85 ”* 61” -de ölçenýär we 550 funt sterlinge çenli sahylyk bilen goldaýar.Onuň gaty agaç ýaýradyjy barlary hammanyň elmydama tekiz ýatýandygyna göz ýetirýär we ýykylmajakdygyňyzy ýa-da ýykylmajakdygyňyzy kepillendirýär.
  • 71vaGBoDifL._AC_SL1000_716x-CJcDJL._AC_SL1000_ 微信截图_20220424143411

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň